GebedstijdenDownload en print hier de recente gebedstijden.
Documenten zijn alleen per deel jaar te downloaden, alle vorige jaren worden geafficheerd

Download

School inschrijfformulierDownload en print hier het school inschrijfformulier.
Documenten zijn alleen per deel jaar te downloaden, alle vorige jaren worden geafficheerd

Download

Contributie documentDownload en print hier het contributie document.
Documenten zijn alleen per deel jaar te downloaden, alle vorige jaren worden geafficheerd

Download

Moskee El fath te Heerenveen


In de jaren 70 vestigden de eerste moslims vooral Marokkanen en Turken in Heerenveen en omgeving. Bij een kleine groep van deze moslims die zich in de van de Cyuikstraat hadden gevestigd, en in de buurt ontstond de behoefte aan een gezamenlijke gebedsruimte. Immers in Marokko en Turkije was men dit gewend en moslims weten dat het gezamenlijke gebed zegenrijker is dan het individuele gebed. Er was toen in Heerenveen e.o. geen moskee, waar deze groep zich kon aansluiten. Het was het jaar 1982. Moslimbroeders was zo genereus dat zij behoefte hebben aan een

gebedsruimte, voor het vrijdagsgebed. En warempel, dit is het begin van het ontstaan van samenwerking, die zich verenigden in een stichting. De eerste pand die beschikbaar was gesteld, was bij het hertenkamp achter de Burgemeester Falkenaweg. Steeds meer mensen kwamen naar dat pand voor het vrijdagsgebed. Op een bepaald moment was het aantal bezoekers zo groot geworden dat het niet meer in past, de pand was te klein. En toen werd besloten om zelfstandig te gaan werken, men wilde niet meer afhankelijk van elkaar zijn. De Turkse gemeenschap heeft eigen pand gekocht. Dit pand werd vanwege zijn geringe grootte slechts gebruikt als moskee voor de dagelijkse gebeden. Voor feesten werd uitgeweken naar andere locaties.

lntussen nam de Marokkaanse gemeenschap een pand aan de Burgemeester Falkenaweg naast de oude brandweerkazerne in gebruik als gebedsruimte. U zult wel begrijpen dat in de oude situatie verandering moest komen. Men wilde niet meer afhankelljk zijn van derden. Het huren van een pand kostte veel geld en je kon niet op elk gewenst moment aan één komen. De Ieden van de vereniging bleven niet stilzitten, er werd vergaderd en er werden plannen gemaakt, het oude pand moest verlaten worden wegens sloop. Het was enkele zware onrustige perioden voor de Marokkaanse gemeenschap. En toen was het zover om het perceel aan Oude Veenscheiding toegewezen. (waar de huidige moskee nu staat) te gebruiken als moskee.

ln het begin werd moskee feestelijk geopend, een dag daarna werd opengesteld met als hoogtepunt een "Open Dag". Misschien was u toen ook erbij. Heden zitten we nu 5 jaar aan de Oude veenscheiding te Heerenveen. De gemeenschap is aan het bloeien en de omvang wordt groter en groter, het zit er naar uit mogelijk naar ander locatie wegens gebrek aan ruimte en uitbreiding en het contract duur van de gemeente Heerenveen. Het bestuur constateert positieve ontwikkelingen binnen de vereniging. Het aantal Ieden neemt constant toe bovendien doen we het financieel redelijk goed. Ieder bijdraag of financiële hulp die vereniging kan gebruiken is welkom.


Het doel van de vereniging


Het doel van de vereniging is naast het beheer van de moskee, het geven van les in de Islam en het Arabisch, het geven van voorlichting aan andere moslims als niet-moslims over de Islam, het Ieggen van contacten met groeperingen, instellingen en organisaties in en buiten Nederland, het verrichten van sociaal, maatschappelijk en cultureel werk onder de moslims in Nederland en, zeer belangrijk, het bevorderen van de integratie in de Nederlandse samenleving. De Ieden van de vereniging zijn voornamelijk van Marokkaanse afkomst. Het bestuur wordt om de vier jaren gekozen. De kosten om de moskee en het gebouw te exploiteren, wordt gefinancierd met de contributie die de Ieden betalen. Masjid EL fath krijgt geen subsidies, niet van de overheid en ook niet van andere instanties.

Vereniging gegevens


Bankrekeningnummer : ABN AMRO 580623106

Bic-ABNANL2A. IBAN-NL03ABNA0580623106

T.n.v. :Marokkaanse Islamitische Vereniging

KVK: 40005358

Said Raouaj Voorzitter

saidraouj@live.nl

Email Direct Tel: +31(0)6 524 525 73

Aziz Bendris Vice voorzitter


Email Direct Tel: +31(0)6 131 743 96

Lacin Bendahman Penningmeester


Email Direct Tel: +31(0)6 000 000 00

Omar Adisallam Docent


Email Direct Tel: +31(0)6 864 692 73