GebedstijdenDownload en print hier de recente gebedstijden.
Documenten zijn alleen per deel jaar te downloaden, alle vorige jaren worden geafficheerd

Download

School inschrijfformulierDownload en print hier het school inschrijfformulier.
Documenten zijn alleen per deel jaar te downloaden, alle vorige jaren worden geafficheerd

Download

Contributie documentDownload en print hier het contributie document.
Documenten zijn alleen per deel jaar te downloaden, alle vorige jaren worden geafficheerd

Download

Scholing


Op El Fath worden verschillende scholingen gegeven voor alle leeftijds catogorien. zins kort is er nu ook de mogelijkheid dat vrouwen lessen kunnen bijwonnen, dit word verzorgd door een vrouwelijke docente en heeft enigzins ervaring in het onderwijs.


Koraan & Arabische lessen

Elke zondag wordt van 10.00 tot 13.00 uur les gegeven aan ruim 85 kinderen (jongens en meisjes) en enkele volwassenen. Het gaat hier om Arabisch les en lessen over het geloof. Waarom Arabisch? Omdat Arabisch de taal is waarin de Koran is geopenbaard. In deze taal wordt de Koran ook gereciteerd. De verplichte dagelijkse gebeden worden ook in het Arabisch gedaan. Bij lessen over het geloof gaat het om de geschiedenis van de Islam, het leven en overleveringen (Hadith) van de profeet Mohammed (vrede zij met Hem), uitleg over de Koran, islamitische wetten en hoe een moslim hoort te leven (goed gedrag).

Gallerie


Groepen


leeftijd van: 5 t/m 8 jaar – Omar Abdisalam

leeftijd van: 9 t/m 11 jaar – Said Raouj

leeftijd van: 12 t/m 17 jaar – Aziz Bendris

leeftijd van: 18 jaar en ouder – Bassau Oujedid en Houraya

Voorwaarden


1- Alleen kinderen van 5 jaar en ouder worden geaccepteerd om onderwijs te volgen.

2- De kosten van schoolgeld zijn € 60,- per jaar/kind. En voor elke daarop volgend kind € 10,- .

3- Het schoolgeld dient voorafgaande het schooljaar te worden betaald in verband met materiaal kosten voor het eerste kind. En voor de volgende kind/kinderen, dient het bedrag einde december 2011 te worden voldaan

4- Tijdens de lessen worden de leerkrachten niet gestoord. Ouders of verzorgers moeten hier begrip voor hebben. En geen invloed proberen uit te oefenen op de indeling van groepen en /of studieprogramma’s

5- Schoolspullen meenemen en ze goed onderhouden.

6- Bij absentie/afwezigheid, ouders wordt geacht dit te melden voor de lessen beginnen, en schooltijden te respecteren.

De schooltijden en pauzes Lessen beginnen om 9:30 uur tot en met 11:30 uur voor de groepen 1 en 2. En voor groep 3 beginnen de lessen om 11:30 uur tot en met 13:30 uur. Pauzes worden door leerkrachten bepaald.

Voor vragen of informatie neem dan contact op met S.Raouj 0652452573 of e-mail: saidraouj@live.nl

Deelnemen aan scholing


Om lessen te kunnen volgen bij El Fath dient u eerst aan te melden! boven aan deze pagina vind uw het aanmeldings formulier die je kan uitprinten en op kan sturen of overhandigen in de moskee.

De vijf zuilen

De pilaren van islam

Om je volledig over te geven aan de islam zijn er aantal basis elementen waarin je moet geloven. Iemand die één van deze geloofsartikelen verloochent, wordt geacht ze allemaal te verwerpen. Bijvoorbeeld, iemand die in de eerste vijf artikelen gelooft, maar het geloof aan het leven na de dood afwijst. Kan niet worden beschouwd als een moslim.

Ashahada

De sjahada is de islamitische getuigenis, een van de vijf zuilen van de islam en staat in nauw verband met de zuilen van het geloof, betekent het oprecht aannemen en navolgen van alle geloofspunten en beschikkingen. Dus het aannemen en belijden van de door Allâh geopenbaarde levenswaarheden.

Salat

De salat of salah is het rituele gebed binnen de islam. Het is een van de vijf zuilen van de islam en dus verplicht (fard). Moslims zijn verplicht vijf keer per dag de salat te verrichten, volgens een Hadith door God aan Mohammed gegeven tijdens de Nachtreis. De Koran schrijft de salat voor aan de gelovigen in verschillende ayaat.

Zakat

Zakat is een van de vijf zuilen van de islam. Het woord zakat betekent 'reiniging' in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Betaling ervan 'reinigt' het overige bezit en vermogen en dient als boetedoening voor de zonden. Daarmee zal de gever verre gehouden worden van het hellevuur.

Vasten

Vasten is het zich geheel onthouden van eten of drinken voor een bepaalde periode. Het is een van de verplichtingen binnen de vijf zuilen van de islam. De beweegredenen om te vasten zijn het komen tot bezinning om je geest en de ziel te zuiveren en rekening houden met je mede mens.

Hajj

De hadj is de pelgrimstocht naar Mekka, een van de vijf zuilen van de islam. De hadj is v erplicht voor alle gezonde, volwassen moslims die over voldoende geld beschikken. Voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet genoeg geld hebben, is het dus geen verplichting.