+31(0) 6 84499650 / +31(0) 6 24695682 infomasjid.elfath@gmail.com

KORAAN & ARABISCHE LESSEN

Op El Fath worden verschillende scholingen gegeven voor alle leeftijds categorieen.

GEBEDSTIJDEN

Wil je je gebed niet missen,
klik hier download, voor actuele gebedstijden

VRIJDAGPREEK - KHUTBA

Vrijdagpreek-Khutba is belangrijk vrijdagpreek voor alle moslims.
Lukt het jouw niet om naar de Moskee te komen,
klik hier download, voor actuele vrijdagpreek.

scholing

Activiteiten

Donatie

De pilaren van islam

Om je volledig over te geven aan de islam zijn er aantal basis elementen waarin je moet geloven. Iemand die één van deze geloofsartikelen verloochent, wordt geacht ze allemaal te verwerpen. Bijvoorbeeld, iemand die in de eerste vijf artikelen gelooft, maar het geloof aan het leven na de dood afwijst. Kan niet worden beschouwd als een moslim.

De vijf zuilen

Geloofsbelijdenis (Ashahada)

De shahada is de islamitische getuigenis, de 1e van de vijf zuilen van de islam en staat in nauw verband met de zuilen van het geloof, betekent het oprecht aannemen en navolgen van alle geloofspunten en beschikkingen. Dus het aannemen en belijden van de door Allâh geopenbaarde levenswaarheden.

Gebed (Salat)

De salat of salah is het rituele gebed binnen de islam. Het is de 2e van de vijf zuilen van de islam en dus verplicht (fard). Moslims zijn verplicht vijf keer per dag de salat te verrichten, volgens een Hadith door God aan Mohammed gegeven tijdens de Nachtreis. De Koran schrijft de salat voor aan de gelovigen in verschillende ayaat.

Aalmoezen (Zakat)

Zakat is de 3e van de vijf zuilen van de islam. Het woord zakat betekent ‘reiniging’ in de vorm van verplichte aalmoezen aan de armen om een meer rechtvaardige verdeling van goederen te bereiken. Betaling ervan ‘reinigt’ het overige bezit en vermogen en dient als boetedoening voor de zonden. Daarmee zal de gever verre gehouden worden van het hellevuur.

Vasten-ramadan (sawm)

Vasten is het zich geheel onthouden van eten en drinken voor een bepaalde periode. Het is de 4e verplichtingen van de vijf zuilen van de islam. De beweegredenen om te vasten zijn het komen tot bezinning om je geest en de ziel te zuiveren en rekening houden met je mede mens.

Bedevaart (Hajj)

De hadj is de pelgrimstocht naar Mekka, is de 5e van de vijf zuilen van de islam. De hadj is verplicht voor alle gezonde, volwassen moslims die over voldoende geld beschikken. Voor mensen die om gezondheidsredenen niet kunnen gaan, of niet genoeg geld hebben, is het dus geen verplichting.

Activiteiten / News