+31(0) 6 84499650 / +31(0) 6 24695682 infomasjid.elfath@gmail.com
Over ons

El Fath Heerenveen

In de jaren 70 vestigden de eerste moslims vooral Marokkanen en Turken in Heerenveen en omgeving. Bij een kleine groep van deze moslims die zich in de van Cuyckstraat hadden gevestigd, en in de buurt ontstond de behoefte aan een gezamenlijke gebedsruimte. Immers in Marokko en Turkije was men dit gewend, en moslims weten dat het gezamenlijke gebed waardevoller is dan het individuele gebed. Er was toen in Heerenveen e.o. geen moskee, waar deze groep zich kon aansluiten. Het was het jaar 1982. Moslimbroeders waren zo genereus dat zij behoefte hadden aan een gebedsruimte, voor het vrijdagsgebed.

En warempel, dit is het begin van het ontstaan van samenwerking tussen de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap in Heerenveen, die zich verenigden in een stichting. Het eerste pand wat beschikbaar was gesteld, was bij het hertenkamp achter de Burgemeester Falkenaweg. Steeds meer mensen kwamen naar dat pand voor het dagelijkse gebeden. Op een bepaald moment was het aantal bezoekers zo groot geworden dat het niet meer past, het pand was te klein. En toen werd besloten om zelfstandig te gaan werken, men wilde niet meer afhankelijk van elkaar zijn. De Turkse gemeenschap heeft een eigen pand gekocht. De Marokkaanse gemeenschap bleven  voor korte tijd in dit pand, en vanwege zijn geringe grootte werd het pand slechts gebruikt als moskee voor de dagelijkse gebeden voor een korte periode. Voor feest gedenkdagen werd uitgeweken naar andere locaties.

lntussen betrok de Marokkaanse gemeenschap een pand aan de Koornbeursweg naast de oude brandweerkazerne, als gebedsruimte. U zult wel begrijpen dat in de oude situatie verandering moest komen. Men wilde niet meer afhankelljk zijn van derden. Het huren van een pand kostte veel geld en je kon niet op elk gewenst moment aan één komen. De leden van de vereniging bleven niet stilzitten, er werd vergaderd en er werden plannen gemaakt, het oude pand moest verlaten worden wegens sloop. Het waren zware onrustige tijden voor de Marokkaanse gemeenschap. En toen was het zover om het perceel aan de Oude Veenscheiding te betrekken toegewezen door de gemeente.

In het begin werd de moskee feestelijk geopend, een dag daarna werd het opengesteld met als  hoogtepunt een “Open Dag”. Misschien was u toen ook erbij. De gemeenschap is aan het bloeien en de omvang wordt groter en groter, het ziet er weer naar uit na 5 jaar, wegens gebrek aan ruimte in de moskee en de duur van het contract van de gemeente Heerenveen, dat er geen uitweg meer is om een nieuwe locatie te betrekken. Het bestuur constateert positieve ontwikkelingen binnen de vereniging. Het aantal Ieden neemt constant toe bovendien doen we het financieel redelijk goed. Iedere bijdrage of financiële hulp die de vereniging kan gebruiken is welkom. Heden zitten we nu aan de Amelandlaan te Heerenveen met veel vreugde. (waar nu de huidige moskee staat)

Het doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is naast het beheer van de moskee, het geven van les in de Islam en het Arabisch, het geven van voorlichting aan moslims als niet-moslims over de Islam, het Ieggen van contacten met groeperingen, instellingen en organisaties in Nederland, het verrichten van sociaal, maatschappelijk en cultureel werk onder de moslims in Nederland en, zeer belangrijk, het bevorderen van de integratie in de Nederlandse samenleving. De Ieden van de vereniging zijn voornamelijk moslims uit Heerenveen en omgeving. Het bestuur wordt om de vier jaren gekozen. De kosten om de moskee en het gebouw te exploiteren, wordt gefinancierd met de contributie die de Ieden betalen en door collective giften. Masjid El fath krijgt geen subsidies, van de overheid en of van andere instanties.

Vereniging gegevens

Bankrekeningnummer: ABN AMRO 580623106
Bic-ABNANL2A. IBAN-NL03ABNA0580623106
T.n.v. :Marokkaanse Islamitische Vereniging
KVK: 40005358

Uw vrijgevigheid bijdrage (Sadaqa)

zal gedijt worden, insha’Allah

Bedrag